Produkty

Poskytujeme produkty a služby pro zlepšení energetické náročnosti budov.

Měření tepla

Při monitorování energii je jednou z důležitých sledovaných veličin, monožství dodaného tepla při vytápění. Naším řešením je objetivní měření tepla při vstupu do bytu pomocí podružných měřičů tepla.

slider

Měření spotřeb energii

Pro měření spotřeb v domácnisti či průmyslu jsou instalovány měřící zařízení, které umožňují dodavatelům těchto energii měřit množství spotřebované energie. Avšak často obyvatelé jsou informování o jejich spotřebě při ročním vyúčtování. Našim cílem je to změnit! Pomocí našich čidel jsme schopni přenášet informace z měřidel do webové aplikace a tak poskytnout uživatelům přehled o spotřebě energie v průběhu celého dne. Díky těmto informacím jsme schopni zajistit hlášení o nadbytečném využívání. Například pokud dojde k havárii na vnitřním vodovodu a další. Pro přenos informací využíváme nově zřízenou síť v ČR pro takzvaný Internet věcí.

slider

Kvalita vnitřního prostředí

Redukce spotřeby energie je jednou stranou problému. Je třeba si uvědomit, že některými úspornými optřeními může dojít ke snížení kvality života. A to jednak, že budeme omezováni v našem prostředí (např. nebudu si moci pustit tlevizi pokud hrozí překročení odběrové špičky), nebo ještě zásadnější problémy, které nejsou tak viditelné, ale to to hůře. Jedná se o kvalitu vnitřního prostředí. Úsporným opatřením je například utěsnit obálku budovy a tak zabránit úniku tepla. Ale to může mít za důsledek, při špatné informovanosti uživatelů (nebudou přivádět čerstvý vzduch), zhoršení kvality vnitřního prostředí. V prostředí, kde pobývají osoby se hromadí školiviny, jako je například oxid uhličitý, který vydechujeme. Našim cílem je poskytovat řešení pro monitorování tohto prostředí a uživatele informovat o jeho stavu a navrhovat opatření.

slider
Licence Creative Commons
Web PK-analysis podléhá licenci Creative Commons .